ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รายงานผลการดำเนินการประจำปี
ลงวันที่ 30/04/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2653 94 Download
สรุปผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 69 Download
รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมทางหลวง ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย. 2563 89 Download
รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมทางหลวงประจำปี 2563 85 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358