ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รายงานผลการดำเนินการประจำปี
ลงวันที่ 30/04/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 320 Download
สรุปผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 281 Download
รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมทางหลวง ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย. 2563 1,000 Download
รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมทางหลวงประจำปี 2563 344 Download
รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 213 Download
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 163 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.