ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กฎระเบียบ/มาตรการ/แนวทาง
ลงวันที่ 30/04/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตในหน่วยงาน 235 Download
คู่มือการใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์สำหรับประชาชน 276 Download
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของกรมทางหลวง 226 Download
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวร้องทุกข์ของกรมทางหลวง 229 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.