ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนประเมินความเสี่ยง
ลงวันที่ 30/04/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต_ปี 2564 (แผนบริหารความเสี่ยง) 264 Download
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต_ปี 2565 (แผนบริหารความเสี่ยง) 218 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.