ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ลงวันที่ 30/04/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
เจตจำนงสุจริตในการบริหารของผู้บริหารสุงสุด (ภาษาไทย) 55 Download
เจตจำนงสุจริตในการบริหารของผู้บริหารสุงสุด (ภาษาอังกฤษ) 60 Download
การพิจารณาเห็นชอบและให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 55 Download
อธิบดีกรมทางหลวงให้โอวาทในการอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการแขวงทางหลวงได้รับการแต่งตั้งใหม่ 56 Download
การพิจารณาเห็นชอบและให้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 52 Download
อธิบดีกรมทางหลวงให้โอวาทในการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ 57 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358