ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ลงวันที่ 30/04/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 846 Download
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 595 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.