ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ลงวันที่ 30/04/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
รายงานการประเมินผลโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 531 Download
รายงานผลการดำเนินงานเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง ปี 2563 231 Download
ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 668 Download
ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 378 Download
รายงานวิเคราะห์ประสิทธิภาพผลการดำเนินงานประจำปี 2564 261 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.