ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ลงวันที่ 30/04/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
รายงานการประเมินผลโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 83 Download
รายงานผลการดำเนินงานเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง ปี 2563 57 Download
รายงานประจำปี 2563 183 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358