ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ลงวันที่ 05/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการถนนในโครงข่ายของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 339 Download
การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9 ประจำปีงบประมาณ 2563 303 Download
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการถนนในโครงข่ายของกรมทางหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 208 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.