ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ลงวันที่ 05/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการถนนในโครงข่ายของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 79 Download
การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์กรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 73 Download
การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9 ประจำปีงบประมาณ 2563 64 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358