ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ด้านบำรุงรักษา
ลงวันที่ 09/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
การปฏิบัติงานของกรมทางหลวงกรณีเกิดภัยพิบัติ 88 Download
ซ่อมบำรุงทางหลวง 191 Download
การคิดค่าปริมาณงาน และงานบำรุงปกติ 109 Download
บำรุงรักษาทางหลวง 231 Download
การซ่อมแซมและบำรุงสะพาน 177 Download
การตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินกำลัง 183 Download
การสำรวจและตรวจสอบสะพาน 182 Download
การเสริมกำลังสะพาน 179 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358