ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ด้านสำรวจและออกแบบ
ลงวันที่ 09/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ประเภทเกาะกลางถนน และการออกแบบรูปตัดงานขยายทางหลวง 187 Download
การจำแนกงานตัดคันทาง (ดิน-หินผุ-หินแข็ง) 182 Download
คู่มือประกอบการใช้แบบมาตรฐาน 1,254 Download
การเขียนแบบวิศวกรรมงานทาง 296 Download
แบบมาตรฐานโครงสร้างสะพาน 388 Download
คู่มือการออกแบบอาคารระบายน้ำ ส่วนที่1 291 Download
คู่มือการออกแบบอาคารระบายน้ำ ส่วนที่2 225 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358