ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ด้านสำรวจและออกแบบ
ลงวันที่ 09/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ประเภทเกาะกลางถนน และการออกแบบรูปตัดงานขยายทางหลวง 2,426 Download
การจำแนกงานตัดคันทาง (ดิน-หินผุ-หินแข็ง) 1,558 Download
คู่มือประกอบการใช้แบบมาตรฐาน 7,194 Download
การเขียนแบบวิศวกรรมงานทาง 1,514 Download
แบบมาตรฐานโครงสร้างสะพาน 1,832 Download
คู่มือการออกแบบอาคารระบายน้ำ ส่วนที่1 1,313 Download
คู่มือการออกแบบอาคารระบายน้ำ ส่วนที่2 1,477 Download
STANDARD DRAWINGS PART I 1,292 Download
STANDARD DRAWINGS PART II 1,178 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.