กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ด้านสำรวจและออกแบบ

ลงวันที่ 09/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ประเภทเกาะกลางถนน และการออกแบบรูปตัดงานขยายทางหลวง 3,836 Download
การจำแนกงานตัดคันทาง (ดิน-หินผุ-หินแข็ง) 2,248 Download
คู่มือประกอบการใช้แบบมาตรฐาน 11,541 Download
การเขียนแบบวิศวกรรมงานทาง 2,304 Download
แบบมาตรฐานโครงสร้างสะพาน 2,559 Download
คู่มือการออกแบบอาคารระบายน้ำ ส่วนที่1 1,933 Download
คู่มือการออกแบบอาคารระบายน้ำ ส่วนที่2 1,965 Download
STANDARD DRAWINGS PART I 2,070 Download
STANDARD DRAWINGS PART II 1,839 Download

'