ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ด้านสำรวจและออกแบบ
ลงวันที่ 09/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ประเภทเกาะกลางถนน และการออกแบบรูปตัดงานขยายทางหลวง 1,857 Download
การจำแนกงานตัดคันทาง (ดิน-หินผุ-หินแข็ง) 1,248 Download
คู่มือประกอบการใช้แบบมาตรฐาน 5,571 Download
การเขียนแบบวิศวกรรมงานทาง 1,164 Download
แบบมาตรฐานโครงสร้างสะพาน 1,305 Download
คู่มือการออกแบบอาคารระบายน้ำ ส่วนที่1 975 Download
คู่มือการออกแบบอาคารระบายน้ำ ส่วนที่2 1,204 Download
STANDARD DRAWINGS PART I 821 Download
STANDARD DRAWINGS PART II 753 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.