ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ขั้นตอนการส่งตัวอย่าง
ลงวันที่ 11/05/2564

ขั้นตอนการส่งตัวอย่าง

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการตรวจสอบวัสดุฝ่ายกลศาสตร์ของหิน (ส่วนธรณีวิศวกรรม) 713 Download
แบบฟอร์มการส่งตัวอย่าง (ส่วนธรณีวิศวกรรม) 861 Download
ขั้นตอนการส่งตัวอย่าง (ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลต์) 837 Download
คู่มือการเตรียมการส่งตัวอย่างทดสอบ (ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม) 6,113 Download
ขั้นตอนการส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณภาพ (ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์) 808 Download
ขั้นตอนการส่งตัวอย่าง (ส่วนมาตรฐานและข้อกำหนด) 871 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.