ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงานเพื่อรับและส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน
ลงวันที่ 02/07/2564

                   ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ข้อเสนอแนะการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงานของรัฐ

                   โดยกำหนดให้ส่วนราชการเผยแพร่ทะเบียนที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภายในสังกัดเพื่อรับและส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน นั้น กรมทางหลวง จึงเผยแพร่ทะเบียนที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน ดังนี้

 

หากท่านต้องการดาวน์โหลดทะเบียนที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน คลิก


'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358