ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ลงวันที่ 25/11/2561

การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ

 ประกาศ อ.ก.พ. กรมทางหลวง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงาน
เพื่อขอรับเงินประจำตําแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
- เอกสารประกอบการคัดเลือก
- เอกสารประกอบการประเมิน

 

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358