ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมทางหลวง
ลงวันที่ 25/11/2561

การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมทางหลวง

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมทางหลวง พ.ศ. 2560 - 2564
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมทางหลวง พ.ศ. 2555 - 2559
การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard สำนักงาน ก.พ.
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358