ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศและเอกสารรับสมัคร อว.
ลงวันที่ 21/03/2565

ประกาศรับสมัครข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส  กรมทางหลวง

 จำนวนที่รับสมัคร

 

ประกาศ ณ วันที่

ดาวน์โหลดประกาศ

 

จำนวน 75 ตำแหน่ง

 23 มกราคม 2566

 

     

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
เอกสารประกอบการคัดเลือก ระดับ อาวุโส 1,446 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.