กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ประกาศและเอกสารรับสมัคร อว.

ลงวันที่ 21/03/2565

ประกาศรับสมัครข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส  กรมทางหลวง

 จำนวนที่รับสมัคร

 

ประกาศ ณ วันที่

ดาวน์โหลดประกาศ

จำนวน  9  ตำแหน่ง

16  มีนาคม 2566

 

จำนวน 75 ตำแหน่ง

 23 มกราคม 2566

 

     

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
เกณฑ์การคัดเลือกระดับ อาวุโส 462 Download
เอกสารประกอบการคัดเลือกระดับ อาวุโส 339 Download
แก้ไขหลักเกณฑ์ อาวุโส 230 Download

'