ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านสายด่วนกรมทางหลวง 1586 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)
ลงวันที่ 27/04/2565

หมายเหตุ :

1. สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (สอบถามสภาพเส้นทางน้ำท่วม สภาพการจราจร ขอความช่วยเหลือ แจ้งอุบัติเหตุ เป็นต้น )
2. สายด่วนกรมทางหลวง 1586 กด 1 (สอบถามเกี่ยวกับ M-Flow )
3. สายด่วนกรมทางหลวง 1586 กด 5 (สอบถามสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ)
4. สายด่วนกรมทางหลวง 1586 กด 7 (สอบถามกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง)
5. สายด่วนกรมทางหลวง 1586 กด 9 (สอบถามเกี่ยวกับ M-Pass)


'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.