กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวรคืน

ลงวันที่ 01/06/2565

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลลานใหม่ อำเภอกันทรลักษ์ และตำบลเสียว ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2565 362 Download
พระราชกฤษฎีกกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลบ้านพรุ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ และตำบลทุ่งลาน ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2565 335 Download
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน – เอกชัย พ.ศ. 2565 380 Download
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2565 268 Download

'