ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ด้านจดทะเบียนผู้รับเหมา
ลงวันที่ 01/06/2565

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างเพื่อขอจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานบำรุงทางของกรมทางหลวง 2,191 Download
คำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานและแบบฟอร์มเพื่อยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างและบำรุงทางของกรมทางหลวง 1,180 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.