ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ลงวันที่ 15/02/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 619 Download
อินโฟกราฟิค พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 1,417 Download
นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2565 78 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.