ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์
ลงวันที่ 15/02/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ กรมทางหลวง พ.ศ.2562 667 Download
พรบ.การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ 141 Download
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358