ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ด้านความมั่นคงความปลอดภัยไซเบอร์
ลงวันที่ 15/02/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ กรมทางหลวง พ.ศ.2562 1,804 Download
พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ.2562 421 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.