ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์
ลงวันที่ 15/02/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ 199 Download
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ กรมทางหลวง พ.ศ.2562 858 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358