ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ กรมทางหลวง พ.ศ.2562
ลงวันที่ 15/02/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ กรมทางหลวง พ.ศ.2562 51 ดาวน์โหลด
อินโฟกราฟิก ร่าง พรบ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 33 ดาวน์โหลด
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358