ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ลงวันที่ 10/05/2562

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นางสาวภัณฑิรา ชนะชมภู
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8083
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ

 

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8083
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ
2

นายณัฐวุฒิ หัสดีวิจิตร
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7935
ส่วนบำรุงทาง
สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7935
ส่วนบำรุงทาง
สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

3

นางสาวมิถุนา ศิริมา
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4698
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 9

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4698
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 9

 

4

นายธนสาร อุดมโชค
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6265
งานวางแผน
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6265
งานวางแผน
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358