ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เอกสารประกอบการปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ลงวันที่ 12/03/2562

เอกสารประกอบการปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมทางหลวง
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358