ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
ลงวันที่ 12/05/2563

นายกิตติพันธ์  ปานจันทร์

Mr.KITTIPHAN PANCHAN


ประวัติการรับราชการ

 15 ตุลาคม 2529  วิศวกรโยธา 3 กองก่อสร้างโครงการย่อย กรมชลประทาน
 30 มกราคม 2530  วิศวกรโยธา 3 กองแผนงาน กรมทางหลวง
 1 ธันวาคม 2531  วิศวกรโยธา 4 กองแผนงาน
 1 มกราคม 2535  วิศวกรโยธา 5 กองแผนงาน
 10 ธันวาคม 2537  วิศวกรโยธา 6 กองบริหารโครงการเงินกู้
 1  ตุลาคม  2542  วิศวกรโยธา 7 วช กองบริหารโครงการเงินกู้
 20 พฤศจิกายน 2545  วิศวกรโยธา 8 วช สำนักงานบริหารบำรุงทาง
 18 มีนาคม 2547     ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 6 ตุลาคม 2551         ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะ ด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านบำรุงทาง) สำนักบริหารบำรุงทาง (ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ)
 20  พฤศจิกายน  2552   ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น
 11  ตุลาคม  2556  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงตาก
 27 มกราคม 2558  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)
 11 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)
 1  ตุลาคม  2559  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
 22 พฤศจิกายน 2562  ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่ 2
 14 เมษายน 2563  รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมทางหลวง
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358