ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
ลงวันที่ 28/07/2560

นายทวี เกศิสำอาง

Mr.Tawee Gasisam-ang


ประวัติการรับราชการ

15 กรกฎาคม 2526 วิศวกรโยธา 3 กองวางแผน
1 ตุลาคม 2529 วิศวกรโยธา 4 กองวางแผน
1 ตุลาคม 2531 วิศวกรโยธา 4 กองวิเคราะห์และวิจัย
1 พฤศจิกายน 2533 วิศวกรโยธา 5 กองวิเคราะห์และวิจัย
23 พฤษภาคม 2540 วิศวกรโยธา 6ว. สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนางานทาง
1 ตุลาคม 2541 วิศวกรโยธา 7วช. สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนางานทาง
1 ตุลาคม 2545 วิศวกรโยธา 8วช. สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนางานทาง
21 มกราคม 2547 วิศวกรโยธา 8วช. สำนักทางหลวงที่ 5
2 ตุลาคม 2549 นายช่างแขวงการทาง แขวงการทางขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
11 ธันวาคม 2551 ผู้อำนวยการแขวงการทาง แขวงการทางชัยภูมิ
28 มิถุนายน 2553 รองผู้อำนวยการ สำนักทางหลวงที่ 8

12 มิถุนายน 2555

ผู้อำนวยการ สำนักงานทางหลวงตาก

11 ตุลาคม 2556 ผู้อำนวยการ สำนักทางหลวงที่ 6
11 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยความปลอดภัย
6 กันยายน 2559 รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมทางหลวง
2 กรกฎาคม 2560 รักษาราชการแทนอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมทางหลวง
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358