ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน
ลงวันที่ 28/07/2560

นายทวี  เกศิสำอาง

Mr.Tawee Gasisam-ang


ประวัติการรับราชการ

23 มี.ค. 2550

รองผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน

19 ต.ค. 2550 ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
29 ธ.ค. 2552 ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน
24 เม.ย. 2556 ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 12 (ชลบุรี)
ปัจจุบัน  รักษาราชการแทน รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน กรมทางหลวง
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358