ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ด้านการส่งเสริมความโปร่งใส
ลงวันที่ 26/06/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2558 21 ดาวน์โหลด
แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการภายในกรมทางหลวง พ.ศ. 2561 25 ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติการกระบวนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ : กระบวนการประชาสัมพันธ์ภารกิจ/โครงการของกรมทางหลวงผ่านสื่อ และกระบวนการประชาสัมพันธ์ด้านการบริการข้อร้องเรียน 24 ดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของกรมทางหลวง 24 ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์ของกรมทางหลวง 52 ดาวน์โหลด
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358