ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ลงวันที่ 26/06/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
1.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 122 Download
2.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) 84 Download
3.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 104 Download
4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 229 Download
5.การเร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 100 Download
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358