ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ลงวันที่ 26/06/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 127 ดาวน์โหลด
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) 107 ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 94 ดาวน์โหลด
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358