ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การให้บริการ
ลงวันที่ 26/06/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
1.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 338 Download
2.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 178 Download
3.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 2562 - ม.ค. 2563) 42 Download
4.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 2562 - ม.ค. 2563) 36 Download
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358