ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ด้านการป้องกันการรับสินบน
ลงวันที่ 27/06/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
นโยบายผู้บริหารในการป้องกันการทุจริต 63 ดาวน์โหลด
การให้ความเห็นชอบ/ประกาศนโยบายด้านการป้องกันการทุจริต 36 ดาวน์โหลด
การให้ความเห็นชอบในโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 50 ดาวน์โหลด
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358