ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ด้านการใช้ดุลยพินิจ
ลงวันที่ 27/06/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 41 ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ 49 ดาวน์โหลด
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358