ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ลงวันที่ 28/06/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 243 Download
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1,239 Download
รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (การดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล) 197 Download
รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมทางหลวง 138 Download
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358