ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ลงวันที่ 28/06/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 56 ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 779 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (การดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล) 28 ดาวน์โหลด
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358