ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รายงานผลการดำเนินการ
ลงวันที่ 09/04/2561

รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท. / สำนักงาน ก.พ. / สำนักงาน ก.พ.ร.)

 

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปี 2562    
แนวทางการรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปี 2562
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง ประจำปี 2562    

 

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358