ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การบริหารงาน
ลงวันที่ 09/04/2561

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 190 Download
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามที่ของบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 145 Download
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) 91 Download
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) 106 Download
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 110 Download
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 120 Download
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามที่ของบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 1 Download
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) 1 Download
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2 Download
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358