ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
มาตรฐานความโปร่งใส
ลงวันที่ 09/04/2561

 

 

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

คู่มือการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.

การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2557

มาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ ประจำปี 2555
แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมทางหลวง ประจำปี 2557  
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358