ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การบริหารงาน
ลงวันที่ 09/04/2561

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 61 ดาวน์โหลด
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามที่ของบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 69 ดาวน์โหลด
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) 50 ดาวน์โหลด
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) 44 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 51 ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 51 ดาวน์โหลด
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358