ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง ฯ
ลงวันที่ 09/04/2561

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใส(ฉบับแก้ไข) 
คู่มือการควบคุมงานก่อสร้างทางหลวง (ฉบับปรับปรุง)
รายงานการสิ้นสุดโครงการการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการโครงการ

 

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358