ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
คู่มือการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมฯ
ลงวันที่ 10/04/2561

 

คู่มือการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง

 การดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

 
 

องค์กรคุ้มครองจริยธรรม

 

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358