ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
วิศวกรใหญ่ด้านวิจัยและพัฒนา
ลงวันที่ 11/04/2561

นายสถิตย์พงษ์  อภิเมธีธำรง

Mr.SATITPONG  APIMETEETAMRONG


ประวัติการรับราชการ

2 เมษายน  2527 วิศวกรโยธา 3 เขตการทางนครราชสีมา
20 กรกฎาคม  2536   วิศวกรโยธา 5 สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนางานทาง
4 กรกฎาคม  2538 วิศวกรโยธา 6 สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนางานทาง
24 กันยายน  2541 วิศวกรโยธา 7วช. สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนางานทาง
1 กุมภาพันธ์  2544 วิศวกรโยธา 8วช. สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนางานทาง
8 มกราคม  2546 วิศวกรโยธา 8วช. สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
3 กุมภาพันธ์  2549 วิศวกรโยธา 8วช. สำนักทางหลวงที่ 7 (อุบลราชธานี)
2 พฤศจิกายน  2550 วิศวกรโยธา 8วช. สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา)
8 มีนาคม  2553 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
10 พฤศจิกายน  2553 วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
9 ตุลาคม  2556 ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง
10 มีนาคม  2558 วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
30 ธันวาคม  2559 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)
18 พฤศจิกายน  2562 วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวิจัยและพัฒนา) วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358