ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
พิธีเปิดทดลองใช้บริการ (Soft-Opening) ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง
ลงวันที่ 25/05/2563

กรมทางหลวงจัด "พิธีเปิดทดลองใช้บริการ (Soft-Opening) ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ส่วนต่อขยายช่วง พัทยา-มาบตาพุด" ณ บริเวณด่านอู่ตะเภา จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.