ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวงเตือนเส้นทางเสี่ยงจากการหลับใน
ลงวันที่ 20/12/2561

รายการ Highway News 
ออกอากาศ. วันจันทร์ที่ 17 ธ.ค. 2561
เวลา. 18.20 - 20.00 น.
สถานี. PPTV

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358