ทางหลวงสัมพันธ์
สองข้างทางหลวง

หมวดทางหลวงมีหน้าที่อะไร

รายการ Highway Q&A
ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 14 เม.ย. 2561 เวลา 08.30 - 09.00 น.
สถานี Spring News

เก็บค่าผ่านทางอัตราใหม่ มอเตอร์เวย์ สาย 7

รายการ Highway News
ออกอากาศ. วันอังคารที่ 17 เม.ย 2561 เวลา. 18.20 - 20.00 น.
สถานี. PPTV

ทล.แนะนำการเดินทางกลับจากเทศกาลสงกรานต์

รายการ Highway News
ออกอากาศ. วันอังคารที่ 16 เม.ย 2561 เวลา. 18.20 - 20.00 น.
สถานี. PPTV

ลิงค์อื่นๆ
ตอบข้อสงสัยว่าทำไม ต้องซ่อมถนน
เครือข่ายกรมทางหลวง
ที่ตั้งกรมทางหลวง
Kitten 1 Kitten 1