สรุปเหตุการณ์ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินในเส้นทางสายหลักที่จะเดินทางไปสู่ภาคใต้ ซึ่งจากการเกิดอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา มีทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งสิ้น 16 จังหวัด 142 สายทาง โดยมีเส้นทางคอสะพานขาด 7 แห่ง และดำเนินการทอดสะพานเบลีย์แล้วเสร็จ จำนวน 9 สะพาน ดังนี้
1. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  * ทางหลวงหมายเลข 4 ห้วยยาง – บางสะพาน ในพื้นที่ อ.ทับสะแก ช่วงกม.ที่ 365 (สะพานหนองหญ้าปล้อง) ขาเข้า 2 สะพาน ขาออก 1 สะพาน
  * ทางหลวงหมายเลข 4 ห้วยยาง – บางสะพาน ในพื้นที่ อ.บางสะพาน ช่วงกม.ที่ 386 (สะพานคลองวังยาว) ขาเข้า 2 สะพาน ขาออก 1 สะพาน
2. จังหวัดนครศรีธรรมราช
  * ทางหลวงหมายเลข 41 ทุ่งสง – ร่อนพิบูลย์ ในพื้นที่ อ.ทุ่งสง ช่วงกม.ที่ 305 (สะพานปากแพรก) ขาออก 1 สะพาน
  * ทางหลวงหมายเลข 4186 โรงเหล็ก – ห้วยพาน ในพื้นที่ อ.นบพิดำ ช่วงกม.ที่ 14 (สะพานคลองแซะ) ขาเข้า 1 สะพาน
3. จังหวัดชุมพร
  * ทางหลวงหมายเลข 4134 หลังสวน – ละแม ในพื้นที่ อ.หลังสวน ช่วงกม.ที่ 17 (สะพานคลองเสร็จ) จำนวน 1 สะพาน
สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันในวันที่ 22 มกราคม 2560 มีสภาวะน้ำท่วมพื้นที่ 3 จังหวัด มีสายทางที่มีสภาวะน้ำท่วม จำนวนทั้งสิ้น 4 สายทาง มีสภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ 4 แห่ง การจราจรสามารถผ่านได้ 2 แห่ง ผ่านไม่ได้ 2 แห่ง ดังนี้
1. จังหวัดยะลา การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง
  - ทางหลวงหมายเลข 4060 กะรุบี – ต๊ะโล๊ะหะลอ ในพื้นที่ อ.รามัน ช่วงกม.ที่ 27 น้ำท่วมเส้นทางเบี่ยงงานก่อสร้างขาด ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน ระยะทาง 5.5 กม.
2. จังหวัดนราธิวาส การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง
  - ทางหลวงหมายเลข 4216 ทางเข้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ในพื้นที่ อ.เมืองนราธิวาส ช่วงกม.ที่ 4 - 5 ระดับน้ำสูง 40 ซม. ใช้เส้นทางเลี่ยง ทางหลวงหมายเลข 4328 แทน

อย่างไรก็ตามยังเกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่ของภาคใต้ สถานการณ์ยังคงต้องเฝ้าระวังตลอดเวลา ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินโคลนถล่มจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานของกรมทางหลวงประกอบด้วยสำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ เตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นตลอด 24 ชม. โดยภารกิจหลักตอนนี้คือช่วยให้การจราจรผ่านได้ก่อน หลังจากเมื่อน้ำลดจะทำการสำรวจความเสียหายเพื่อซ่อมแซมสู่ความยั่งยืนต่อไป พร้อมทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทางเพิ่มขึ้น เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ของผู้ใช้ทาง หากต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

joom60 news022 4

joom60 news022 6

joom60 news022 8

joom60 news022 9