พิมพ์

Mr.APISIT  PROMASEN


รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง 


ประวัติการรับราชการ

1 พฤศจิกายน  2531

วิศวกรโยธา  3  กองวางแผน

1 พฤศจิกายน  2533

วิศวกรโยธา  4  กองวิเคราะห์และวิจัย

1 ตุลาคม  2537

วิศวกรโยธา 5  สำนักงานทางหลวงที่ 1

27 สิงหาคม  2540 

วิศวกรโยธา  6  สำนักทางหลวงที่ 1 

30 เมษายน  2542  

วิศวกรโยธา 7   สำนักทางหลวงที่ 1

21 มิถุนายน  2547

วิศวกรโยธา 8   สำนักทางหลวงที่ 3

11 ธันวาคม  2551

ผู้อำนวยการแขวงการทาง  แขวงการทางนครพนม

3 มีนาคม  2554  

ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพ ด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านบำรุงรักษาทาง)  สำนักทางหลวงที่ 2

19 ธันวาคม 2554 

ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 2

4 เมษายน 2560

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารบำรุงทาง

15 กันยายน 2560

รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง กรมทางหลวง

หมวด: ข้อมูลองค์กร