พิมพ์

Mr.DENCHAI  AIMSUWAN 

ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อำนาจหน้าที่

 

ฝ่ายบริหาร     

กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ  

กลุ่มพัฒนาระบบงาน  

กลุ่มบริหารจัดการคลังข้อมูล  

กลุ่มบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

ด้านเครือข่ายสื่อสารข้อมูล  

 

ด้านคอมพิวเตอร์  

 

บำรุงรักษาและบริการ  

กลุ่มบริการสารสนเทศ  

กลุ่มบริหารจัดการระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

หมวด: ข้อมูลองค์กร