พิมพ์

Mr. Songyasin Chonpatathip

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง


อำนาจหน้าที่

รับผิดชอบพื้นที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ (กรุงเทพ ชลบุรี พัทยา) รวมทางแยกเข้าบางบ่อ ทางแยกเลี่ยงเมืองชลที่ต่างระดับบางพระ และทางแยกเข้าแหลมฉบัง และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ (บางปะอิน บางพลี) วงแหวนตะวันออก มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

ฝ่ายวิศวกรรม 

 

ฝ่ายบริหารการจราจร 

ฝ่ายปฏิบัติการ 

หมวด: ข้อมูลองค์กร