นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในกรณีรถบรรทุกน้ำยางพาราทำน้ำยางพาราตกบนพื้นถนนทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ที่ผ่านมากรมทางหลวงได้สั่งการให้ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง ทั่วประเทศบูรณาการการทำงานในเรื่องดังกล่าว กับกรมการขนส่งทางบก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจทางหลวง ตำรวจท้องที่ ในการแก้ปัญหา รวมถึงติดตั้งป้ายเตือน ป้ายลดความเร็วในเส้นทางที่เสี่ยง จัดรถตรวจการณ์ออกตรวจสายทางในเส้นทางที่รับผิดชอบ ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ตำรวจพื้นที่ ตรวจจับผู้กระทำความผิด

อธิบดีกรมทางหลวงยังกล่าวต่อไปอีกว่า นอกจากมาตรการดังกล่าวข้างต้นแล้วยังสั่งการให้สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง ในพื้นที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น การกระทำดังกล่าว เป็นความผิดตาม พ.ร.บ. ทางหลวง2535 มาตรา 45 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย น้ำโสโครก เศษหิน ดิน ทราย หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง หรือกระทำด้วยประการใดๆ เป็นเหตุให้ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เศษหิน ดิน ทราย ตกหล่นบนทางจราจรหรือไหล่ทางหากเจ้าพนักงานทางหลวงหรือตำรวจพบเห็นการกระทำความผิดดังกล่าวก็สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดดำเนินคดีได้ทันที ซึ่งมีโทษตามมาตรา 72 คือจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถือว่าเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักมากแต่ก็เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งนี้กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง ขับรถด้วยความไม่ประมาท รวมทั้งคาดเข็มขัด เปิดไฟหน้าใช้ความเร็วตามป้ายแนะนำของกรมทางหลวง หากพบเห็นรถบรรทุกน้ำยางพาราทำน้ำยางหล่นบนทางหลวงสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรี ตลอด 24 ชม.