รายการ Highway News
ออกอากาศ วันอังคาร ที่ 3 เม.ย. 61 เวลา 18.20-20.00 น.
ช่อง PPTV (36)