นายธานินทร์  สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง  เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดจุดจอดพักรถบรรทุก (TRUCK REST AREA) บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นครราชสีมา – โนนสูง กม.169+800 โดยมีนายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานว่า จุดจอดพักรถบรรทุก (TRUCK REST AREA) ดังกล่าว มีพื้นที่ใช้งานประมาณ 54 ไร่เศษ ภายในจะประกอบด้วย พื้นที่จอดรถบรรทุก จำนวน 86 คัน พื้นที่จอดรถส่วนบุคคลและรถคนพิการ รวมจำนวน 69 คัน ห้องน้ำสาธารณะชายหญิง จำนวน 43 ห้อง    ห้องอาบน้ำชายหญิง จำนวน 16 ห้อง ห้องน้ำคนพิการ จำนวน 2 ห้อง ศาลาพักผ่อน จำนวน 8 หลัง มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และงานอำนวยความปลอดภัย (ติดตั้งกล้อง CCTV) ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามการหยุดพักรถบรรทุกตามข้อกำหนดของกฎหมายตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 กำหนดทุกๆ 4 ชั่วโมง ให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกต้องหยุดพักรถเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง เพื่อเป็นการลดจำนวนและความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากรถบรรทุกหรือความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่และลดอันตรายต่อผู้ขับขี่ที่อาจถูกปล้นหรือทำร้ายร่างกายระหว่างจอดรถข้างทางในจุดที่ไม่ปลอดภัย รวมทั้งยังรองรับหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ซึ่งจะมีรถบรรทุกขนส่งสินค้าวิ่งเข้าออกประเทศไทยเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องมีจุดพักรถที่บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่ทั่วประเทศ 

สำหรับจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) แห่งแรกตั้งอยู่บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาเข้า) จังหวัดนครราชสีมา กม.170+000 อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เปิดใช้งานเดือนกรกฎาคม 2558 - ปัจจุบัน(เมษายน2561 ) มีรถบรรทุกมาใช้งานทั้งสิ้น 54,275 คัน ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้เปิดทดลองให้บริการจุดจอดพักรถบรรทุกบริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) มาตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม 2561 มีสถิติรถเข้าใช้บริการในเดือนมีนาคม – เมษายน 2561 จำนวน 2,384 คัน  โดยจุดจอดพักรถดังกล่าวถือเป็นแห่งที่2 ที่กรมทางหลวงดำเนินการแล้วเสร็จ

อธิบดีกรมทางหลวงกล่าวต่อไปอีกว่าจากแผนแม่บทการศึกษาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางการขนส่งสินค้าหลักของประเทศ ซึ่งผลการศึกษาของสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มีทั้งหมด 41 แห่ง ซึ่งกรมทางหลวงได้ปรับแผนตามพื้นที่ที่กันเขตทางไว้เหลือเพียง 18 แห่ง ดังนี้ 

ลำดับที่ 1 บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา แล้วเสร็จแล้ว

ลำดับที่ 2 บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา แล้วเสร็จแล้ว

ลำดับที่ 3 บริเวณทางหลวงหมายเลข 24 อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับที่ 4 บริเวณทางหลวงหมายเลข 2 อ.เมือง จ.ขอนแก่น อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับที่ 5 บริเวณทางหลวงหมายเลข 2 อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับงบประมาณปี 2562

ลำดับที่ 6 บริเวณทางหลวงหมายเลข 12 อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ได้รับงบประมาณปี 2562

ลำดับที่ 7 บริเวณทางหลวงหมายเลข 217 อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ได้รับงบประมาณปี 2562

ลำดับที่ 8 บริเวณทางหลวงหมายเลข 12 อ.เมือง จ.มุกดาหาร เสนอของบประมาณปี2563

ลำดับที่ 9 บริเวณทางหลวงหมายเลข 24 อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ เสนอของบประมาณปี2563

ลำดับที่ 10 บริเวณทางหลวงหมายเลข 304 อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เสนอของบประมาณปี2563

ลำดับที่ 11 บริเวณทางหลวงหมายเลข 1 อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ขาเข้า เสนอของบประมาณปี2563

ลำดับที่ 12 บริเวณทางหลวงหมายเลข 1 อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ขาออก เสนอของบประมาณปี2563

ลำดับที่ 13 บริเวณทางหลวงหมายเลข 1 อ.เกาะคา จ.ลำปาง เสนอของบประมาณปี2563

ลำดับที่ 14 บริเวณทางหลวงหมายเลข 12 อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์  เสนอของบประมาณปี2563

ลำดับที่ 15 บริเวณทางหลวงหมายเลข 1 อ.เมือง จ.พะเยา เสนอของบประมาณปี2563

ลำดับที่ 16 บริเวณทางหลวงหมายเลข 4 อ.ห้วยยอด จ. ตรัง เสนอของบประมาณปี2563

ลำดับที่ 17 บริเวณทางหลวงหมายเลข 103 อ.เด่นชัย จ.แพร่ เสนอของบประมาณปี2563

ลำดับที่ 18 บริเวณทางหลวงหมายเลข 4 อ.คุระบุรี จ.พังงา เสนอของบประมาณปี2563

นอกจากนี้ กรมทางหลวงได้มีนโยบายให้สำรวจพื้นที่บริเวณสถานีฯ ที่มีพื้นที่เพียงพอต่อการสร้างจุดพักรถได้รวมเป็นทั้งหมด 36 แห่ง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะทำให้ผู้ขับรถบรรทุก ผู้ประกอบการการขนส่ง ตลอดจนประชาชนทั่วไปสามารถเข้าพักได้ ทำให้พักผ่อนเพียงพอมีความปลอดภัย ลดจำนวนและความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากรถบรรทุก หรือความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ รวมถึงการจอดรถไว้ข้างทางอาจเป็นเหตุที่รถขับมาชนท้ายเกิดอุบัติเหตุได้  และลดอันตรายต่อผู้ขับขี่ที่อาจถูกปล้นหรือทำร้ายร่างกายระหว่างจอดรถข้างทางอีกด้วย