นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้กรมทางหลวงพัฒนาก่อสร้างจุดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้ทาง เป็นจุดแวะพักผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการขับขี่รถเป็นเวลานานหรือเป็นจุดพักนอนที่ปลอดภัย ซึ่งเป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่รถบรรทุกและเพิ่มศักยภาพทางด้านโลจิสติกส์ของประเทศ กรมทางหลวงจึงได้เร่งดำเนินวางแผนก่อสร้างจุดพักรถบรรทุก ๓๖ แห่ง โดยได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ ๒ แห่ง อยู่ดำเนินการก่อสร้าง ๔ แห่ง และกำลังดำเนินการจัดทำแผน ๓๐ แห่ง ซึ่งจุดพักรถบรรทุกได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนประกอบด้วย ห้องน้ำสะอาด, ศาลาพักผ่อน, น้ำดื่มสะอาด, ระบบอำนวยความปลอดภัย, กล้อง CCTV, ไฟฟ้าแสงสว่างและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

อธิบดีกรมทางหลวงกล่าวต่อไปอีกว่า กรมทางหลวงเล็งเห็นว่าพื้นที่โดยรอบของจุดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) สามารถที่จะพัฒนาเป็นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและร้านสะดวกซื้อเพื่อรองรับการเข้ามาใช้บริการของประชาชนในทุกๆด้าน สามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ และสร้างงานสร้างเงินให้กับประชาชนในพื้นที่โดยรอบ  โดยกรมทางหลวงพร้อมสนับสนุนเปิดจุดเชื่อมต่อพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าออกระหว่างพื้นที่ได้โดยสะดวก ในการนี้ กรมทางหลวงจึงขอเชิญชวนผู้สนใจที่จะร่วมพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีตรวจสอบน้ำหนักให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุด โดยการก่อสร้างจุดพักรถบรรทุกดังกล่าวจะมีพื้นที่ตั้งกระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศจำนวน 36 แห่ง มีความคืบหน้าในการดำเนินการ ดังนี้

        ลำดับที่ 1 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา (ขาเข้า)ทล.๒ ตอน นครราชสีมา-โนนสูง กม. ๑๗๐+๐๐๐ เนื้อที่ ๑๒-๒-๓๖.๔๓ ไร่จำนวนที่จอดรถบรรทุก ๒๓ คันจำนวนที่จอดรถยนต์ ๒๒ คันเปิดตั้งแต่ปี ๒๕๕๘

        ลำดับที่ 2 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา (ขาออก) ทล.๒ ตอน นครราชสีมา-โนนสูง กม. ๑๖๙+๘๐๐ เนื้อที่ ๕๔-๐-๔๗.๕๑ ไร่จำนวนที่จอดรถบรรทุก ๘๖ คันจำนวนที่จอดรถยนต์ ๖๙ คัน เปิดปี 2561

        ลำดับที่ 3 จุดพักรถบรรทุก อ.เมือง จ.ขอนแก่น ทล.๒ ตอน หินลาด-โนนสะอาด กม. ๓๗๔+๖๖๙ – ๓๗๕+๑๖๙ เนื้อที่ ๖๓-๑-๒๖ ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ๖๐ คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ๒๕ คัน  อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปี ๒๕๖๒

        ลำดับที่ 4 จุดพักรถบรรทุก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ทล.๒๔ ตอน ประโคนชัย-จรอกใหญ่กม. ๑๖๐+๘๗๖.๐๐ – ๑๖๑+๐๔๒.๖๐เนื้อที่ ๑๙-๓-๒๐.๗๕ ไร่จำนวนที่จอดรถบรรทุก ๔๘ คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ๒๗ คัน อยู่ระหว่าง

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปี ๒๕๖๒

        ลำดับที่ 5 จุดพักรถบรรทุกแก่งคอยทล.๒ ตอน สระบุรี – มวกเหล็กกม. ๑๕+๕๕๐เนื้อที่ ๑๔-๒-๖.๖๘ ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ๑๐ คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ – คัน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปี ๒๕๖๒ 

        ลำดับที่ 6 จุดพักรถบรรทุกสีคิ้ว (ขาเข้า) ทล.๒ ตอน นครราชสีมา – สระบุรี กม. ๙๓+๒๕๐เนื้อที่ ๖-๑-๘๖ ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ๙ คันจำนวนที่จอดรถยนต์ ๑๓ คันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปี ๒๕๖๒

        ลำดับที่ 7 จุดพักรถบรรทุก อ.เมือง จ.อุดรธานี  ทล.๒ ตอน น้ำฆ้อง-อุดรธานีกม. ๔๓๓+๗๐๔ – ๔๓๔+๗๐๔ เนื้อที่ ๑๒๕-๐-๐ ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ๖๖ คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ – คัน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปี ๒๕๖๒

        ลำดับที่ 8 จุดพักรถบรรทุก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์  ทล.๑๒ ตอน แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง-น้ำดุก กม. ๓๕๗+๒๕๑ – ๓๕๗+๖๑๘ เนื้อที่ ๑๔-๑-๕๗ ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ ๒๐ – ๓๐ คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ ๒๐ – ๓๐ คัน ได้รับงบประมาณปี ๒๕๖๒

        ลำดับที่ 9 จุดพักรถบรรทุกท่าแซะ ทล.๔ ตอน วังครก – เสียบญวณ กม. ๔๗๔+๑๕๗ – ๔๗๔+๕๕๗ เนื้อที่ ๒๐๐-๐-๐ ไร่จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 5๐ – 6๐ คันจำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 2๐ – 3๐ คันได้รับงบประมาณปี ๒๕๖๒

        ลำดับที่ 10 จุดพักรถบรรทุก บรรพตพิสัย ทล.๑ ตอน หนองแบน – โนนปอแดง กม. ๓๗๘+๖๕๐ – ๓๗๘+๙๐๐ เนื้อที่ ๖๕-๐-๕๔ ไร่จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ ๔๐ – ๖๐ คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ ๒๐ – ๔๐ คันได้รับงบประมาณปี ๒๕๖๒

        ลำดับที่ 11 จุดพักรถบรรทุก อุบลราชธานี ทล.๒๔ ตอน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี กม. ๓๙๘+๙๒๔ – ๓๙๙+๔๗๔ เนื้อที่ ๔๕-๐-๐ ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ ๓๐ – ๕๐ คันจำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ ๑๐ – ๓๐ คัน ได้รับงบประมาณปี2562

        ลำดับที่ 12 จุดพักรถบรรทุก อ.เมือง จ.สุรินทร์ ทล.๒๑๔ ตอน ท่าตูม – จอมพระ กม. ๑๔๖+๑๐๘ – ๑๔๗+๔๐๘ เนื้อที่ ๙๕๖-๐-๑ ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 6๐ – 8๐ คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 2๐ – 4๐ คัน ได้รับงบประมาณปี2562

        ลำดับที่ 13 จุดพักรถบรรทุก วังน้ำเขียว ทล.๓๐๔ ตอน กม.๕๕+๒๐๗ – ทางแยกไปตะขบกม. ๘๒+๑๓๖ เนื้อที่ ๕-๐-๓ ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ ๑๐ – 2๐ คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ ๑๐ คันได้รับงบประมาณปี2562

        ลำดับที่ 14 จุดพักรถบรรทุก อ.เมือง จ.กำแพงเพชร (ขาเข้า)ทล.๑ ตอน ปากดง-นครชุมกม. ๔๓๓+๐๖๒ – ๔๔๓+๕๖๒ เนื้อที่ ๓๐๙-๑-๕๐ ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 6๐ – 8๐ คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 3๐ – 4๐ คัน เสนอของบประมาณปี 2563

        ลำดับที่ 15 จุดพักรถบรรทุก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ทล.๒๑๗ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องแม๊ก กม. ๕๑+๐๑๐ – ๕๑+๖๖๐ เนื้อที่ ๑๗๕-๑-๒๙.๖๗ ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ ๖๐ – ๘๐ คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ ๓๐ – ๔๐ คัน เสนอของบประมาณปี 2563

        ลำดับที่ 16 อ.เมือง จ.กำแพงเพชร (ขาออก) ทล.๑ ตอน ปากดง-นครชุมกม. ๔๔๓+๐๖๒ – ๔๔๓+๕๖๒ เนื้อที่ ๓๑๒-๒-๐ ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 6๐ – 8๐ คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 3๐ – 4๐ คัน เสนอของบประมาณปี 2563

        ลำดับที่ 17 จุดพักรถบรรทุก อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ทล.๒๔ ตอน ขุขันธ์-กันทรลักษ์ กม. ๒๓๖+๘๙๕ – ๒๓๗+๒๙๕ เนื้อที่ ๖๐-๐-๐ ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ ๖๐ – ๗๐ คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 3๐ – ๔๐ คัน เสนอของบประมาณปี 2563

        ลำดับที่ 18 จุดพักรถบรรทุก อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ทล.๔ ตอน คลองค่อม-นาวง กม. ๑๐๕๘+๓๘๕ – ๑๐๕๘+๕๖๕ เนื้อที่ ๑๑-๑-๐ ไร่จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ ๒๐ – ๓๐ คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ ๒๐ – ๓๐ คันเสนอของบประมาณปี 2563

        ลำดับที่ 19  จุดพักรถบรรทุก อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ทล.๓๐๔ ตอน กบินทร์บุรี-นครราชสีมากม. ๑๘๖+๗๐๐ – ๑๘๗+๔๐๐เนื้อที่ ๕๐-๓-๑๗ ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ ๖๐ – ๗๐ คันจำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ ๔๐ – ๕๐ คัน เสนอของบประมาณปี 2563

        ลำดับที่ 20 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก อ.เกาะคา จ.ลำปาง(ซ้ายทาง)ทล.๑ ตอน สบปราบ-เกาะคากม. ๖๗๘-๙๑๗ + ๖๗๙-๕๑๗ เนื้อที่ ๑๕๘-๓-๓๗ ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ ๖๐ – ๘๐ คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ ๔๐ – ๖๐ คัน เสนอของบประมาณปี 2563

        ลำดับที่ 21 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก อ.เมือง จ.พะเยา ทล.๑ ตอน แยกประตูชัย-พาน กม. ๘๔๘+๔๕๔ – ๘๔๘+๕๗๔ เนื้อที่ ๓๙-๐-๐ ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ ๕๐ – ๖๐ คันจำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ ๓๐ – ๔๐ คัน  เสนอของบประมาณปี 2563

        ลำดับที่ 22 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ทล.๑๒ ตอน ห้วยสีดา-ทางแยกเข้ากาฬสินธุ์กม. ๖๑๑+๕๗๔ – ๖๑๑+๘๕๔  เนื้อที่ ๒๑-๐-๐ ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ ๓๐ – ๔๐ คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ ๒๐ – ๓๐ คัน  เสนอของบประมาณปี 2563

        ลำดับที่  23 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก อ.เมือง จ.มุกดาหารทล.๑๒ ตอน คำพอก-มุกดาหาร กม. ๗๗๖+๓๕๐ – ๗๗๖+๕๕๐เนื้อที่ ๑๕-๐-๐ ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ ๒๐ – ๓๐ คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ ๒๐ – ๓๐ คัน  เสนอของบประมาณปี 2563

        ลำดับที่ 24 จุดพักรถบรรทุกบรรทุกอ.คุระบุรี จ.พังงา ทล.๔ ตอน อ่าวเคย-บางนายสี กม. ๗๑๑+๔๗๘ – ๗๑๑+๙๕๘ เนื้อที่ ๔๘-๐-๕๐ ไร่จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ ๕๐ – ๖๐ คันจำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ ๓๐ – ๔๐ คันเสนอของบประมาณปี 2563

        ลำดับที่ 25 จุดพักรถบรรทุกบรรทุกอ.เด่นชัย จ.แพร่ ทล.๑๐๓ ตอน ร้องกวาง-แม่ตีบ กม. ๑+๒๐๐ – ๑+๕๔๑ เนื้อที่ ๒๖-๓-๑๕.๑๘ ไร่จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ ๓๐ – ๔๐ คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ ๒๐ – ๓๐ คันเสนอของบประมาณปี 2563

        ลำดับที่ 26 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก จ.มหาสารคาม ทล.๒๓ ตอน จุดสุดทางเลี่ยงเมืองบ้านไผ่ – กม.๒๑+๓๕๐ กม. ๑๗+๒๙๙ เนื้อที่ ประมาณ ๒๐ ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ ๔๐ – ๕๐ คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ ๓๐ – ๔๐ คัน เสนอของบประมาณปี 2563

        ลำดับที่ 27 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก อ.งาว จ.ลำปาง ทล.๑ ตอน อ.งาว จ.ลำปาง แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ กม. ๗๙๐+๐๐๐ – ๗๙๑+๐๐๐ เนื้อที่ ประมาณ ๔ ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 1๐ – 2๐ คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ ๑๐ – ๒๐ คัน เสนอของบประมาณปี 2563

        ลำดับที่ 28 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก อ.เมืองน่าน จ.น่าน ทล.๑๐๑ ตอน อ.เมืองน่าน จ.น่าน แขวงทางหลวงน่าน กม. ๓๕๗+๐๐๐ – ๓๕๘+๐๐๐ เนื้อที่ ๔-๐-๒๘ ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 1๐ – 2๐ คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ ๑๐ – ๒๐ คัน เสนอของบประมาณปี 2563

        ลำดับที่ 29 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก อ.วังสะพุง จ.เลย ทล.๒๐๑ ตอน อ.วันสะพุง จ.เลย แขวงทางหลวงเลยที่ ๑ กม. ๒๙๑+๐๐๐ – ๒๙๒+๐๐๐ เนื้อที่ ๑๘-๓-๐ ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ ๓๐ – ๔๐ คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ ๒๐ – ๓๐ คัน เสนอของบประมาณปี 2563

        ลำดับที่ 30 จุดพักรถบรรทุกบรรทุกหนองคาย ทล.๒ ตอน น้ำสวย–สามแยกการเคหะแห่งชาติหนองคาย กม. ๔๙๓+๑๐๐เนื้อที่ ๑๖-๓-๕๐ ไร่จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ ๒๐ – ๔๐ คันจำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ ๒๐ – ๓๐ คันเสนอของบประมาณปี 2563

        ลำดับที่ 31 จุดพักรถบรรทุก วิเชียรบุรี ทล.๒๑ ตอน แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ – ต่อแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๒ กม. ๑๒๔ เนื้อที่ ๗๕-๐-๐ ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ ๕๐ – ๖๐ คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ ๓๐ – ๔๐ คันเสนอของบประมาณปี 2563

        ลำดับที่ 32 ประจวบคีรีขันธ์ ทล.๔ ตอน แยกกุยบุรี – แยกประจวบคีรีขันธ์กม. ๒๗๘+๙๑๕ – ๓๐๙+๐๐๐ เนื้อที่ ๔ ไร่ และ ๗๕๐ ไร่จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 10 – 20 คันจำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 1๐ – 2๐ คันเสนอของบประมาณปี 2563

        ลำดับที่ 33  โพธารามทล.๔ ตอน คลองอีจาง – หลุมดินกม. ๗๙+๗๑๒ – ๑๐๐+๒๐๐เนื้อที่ ๖-๒-๑๑ ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ ๑๐ – ๒๐ คันจำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ ๑๐ – ๒๐ คัน เสนอของบประมาณปี 2563

        ลำดับที่ 34 ดอยหล่อ ทล.๑๐๘ ตอน สะพานแม่ขาน – สะพานห้วยอีลิงกม. ๔๕+๔๕๐ – ๔๖+๐๐๐ เนื้อที่ ๒๑-๐-๖๐ ไร่จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ  ๓๐ – ๔๐ คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ ๒๐ – ๓๐ คัน เสนอของบประมาณปี 2563

        ลำดับที่ 35 ร้องกวางทล.๑๐๑ ตอน แยกบ้านฝ้าย – ร้องกวางกม. ๒๗๐ – ๗๘๑เนื้อที่ ๕-๐-๑๒ ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ ๑๐ – ๒๐ คันจำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ ๑๐ – ๒๐ คันเสนอของบประมาณปี 2563

        ลำดับที่ 36 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก แม่ใจทล.๑ ตอน แยกประตูชัย – พาน กม. ๘๗๑+๔๑๗ เนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ ๒๐ – ๓๐ คันจำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ ๒๐ – ๓๐ คัน เสนอของบประมาณปี 2563

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  0-2354-6668 ต่อ 26400, 226401 และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 กด 5