ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง - บางแค ช่วงพระประแดง - ต่างระดับบางขุนเทียน (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....

- รายละเอียดของร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมฯ คลิกที่นี่

- ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.