ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงเปิดเผยว่า ปัจจุบันการเก็บค่าผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ทั้งทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 และหมายเลข 7 เป็นระบบจัดเก็บทั้งเงินสด และ M-PASS ซึ่งในระบบ M-PASS สามารถระบายรถได้ชั่วโมงละ 1,200 คัน ส่วนระบบเงินสดสามารถระบายรถได้ ชั่วโมงละ 400 คัน ดังนั้นเพื่อเป็นการลดการจราจรบริเวณหน้าด่านและเพิ่มความรวดเร็วของผู้ใช้ทาง กรมทางหลวงเชิญชวนผู้ใช้รถติดตั้ง M-PASS   เพื่อความคล่องตัวบริเวณหน้าด่านและที่สำคัญสามารถใช้ได้ทั้งมอเตอร์เวย์ของกรมทางหลวงและทางด่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

สำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้งระบบ M-Pass สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือที่ ด่านเก็บเงินทับช้าง 2 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (บางปะอิน - บางพลี)หรือ ที่ Service Area บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ - ชลบุรี- พัทยา) ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 กด 9 หรือ http://www.thaim-pass.com