ด้วย กรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ได้ดำเนินการเข้าพื้นที่และตรวจสอบโครงสร้างสะพานเข้าห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต พบว่า บริเวณจุดเชื่อมต่อ (Joint) ของสะพานได้มีการเคลื่อนตัวออก จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรสะพานดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ตั้งแต่วันนี้ (30พ.ค.60) เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้จัดวางแนวแบริเออร์ ติดตั้งป้ายเตือนสะพานชำรุด ป้ายเลี่ยง ป้ายแนะนำ พร้อมทั้งได้ประสานให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบสะพานดังกล่าวแล้ว ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้การจราจรติดขัด ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ดังนั้น จึงแนะนำผู้ใช้บริการห้างสรรพสินค้าดังกล่าวไปใช้สะพานกลับรถ บนทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ที่กม.32+500 ซึ่งห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร แทน โดยได้ประสานกับห้างฯเพื่อจัดการจราจรให้สะดวกแก่ผู้ใช้บริการต่อไป นอกจากนี้ ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามป้ายเตือน สังเกตป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)