นายสราวุธ  ทรงศิวิไล  รองอธิบดีกรมทางหลวง  เปิดเผยว่าขณะนี้ได้สั่งการให้ สำนักงานทางหลวง  แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวง ทั่วประเทศ เร่งดำเนินการ เก็บป้ายโฆษณาต่างๆที่ผิดกฎหมาย บริเวณสองข้างทางหลวง รวมทั้งบนสะพานลอยคนเดินข้ามทุกแห่ง ซึ่งเป็นการจัดระเบียบตามโครงการทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา รวมถึงมาตรการการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยของกรมทางหลวง เนื่องจากป้ายโฆษณาดังกล่าวบดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ และป้ายที่ติดสองข้างทาง รวมทั้งที่ติดบนสะพานลอยคนเดินข้าม ส่วนใหญ่เป็นการติดตั้งชั่วคราว ไม่มั่นคงแข็งแรง อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ขับขี่  และความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยบนทางหลวง  

ทั้งนี้ในการติดตั้งป้ายโฆษณาต่างๆตามสองข้างทางหลวงที่ไม่ได้รับอนุญาต นอกจากการกระทำผิด พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535 ซึ่งมีโทษทั้งจำทั้งปรับ กรมทางหลวงขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นป้ายโฆษณาที่มีลักษณะผิดกฎหมายบนทางหลวง สามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรี 24 ชม. ทั้งนี้เป็นการร่วมกันในการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ร่วมเดินทางอีกด้วย