กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงยะลา ได้ดำเนินการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 4244 สายเบตง – ซาโห่ ระหว่าง กม.0+000 – กม.21+781 ในพื้นที่ ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ระยะทางรวม 21.78 กิโลเมตร โดยการ ทำความสะอาดป้ายจราจร ป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง ฯลฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพของทางหลวงและวิสัยทัศน์ในการขับขี่ ทั้งนี้ ทางหลวงหมายเลข 4244 สายเบตง – ซาโห่ ยังเป็นเส้นทางที่มุ่งสู่จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นภูมิประเทศ ทั้งสองประเทศคือฝั่งไทยและฝั่งมาเลเซีย ซึ่งสามารถมองเห็นภูมิประเทศและทะเลหมอกที่สวยงามทั้งสองฝั่งในยามเช้า ตั้งอยู่ที่ กม.20+800 การดำเนินการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 4244 สายเบตง – ซาโห่ นี้จะช่วยส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากอีกด้วย นอกจากนี้ยังทำให้ผู้ใช้ทางหลวง เดินทางปลอดภัย ขับขี่สบายตา ทั้งนี้ประชาชนสามารถแนะนำหรือเสนอแนะเส้นทางต่างๆได้ที่ แขวงทางหลวงยะลา โทร. 0 7321 2053 หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรี ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชม.